Başvuru Tarihleri1 Eylül – 07 Kasım 2022
Online Toplantılar ve
BİLSEM’lere Turnuva Tanıtımı
Başvuru süresince
Son Başvuru Tarihi07 Kasım 2022
Ön Değerlendirme Süreci 08 – 14 Kasım 2022
Proje Geliştirme Süreci14 Kasım – 31 Kasım 2022
DEMO Proje Sunumları ve
Jüri Değerlendirmesi
27 – 28 Aralık 2022
Proje Sunumları ve
Jüri Değerlendirmesi
03 – 04 Ocak 2023
Finalistlerin Açıklanması11 Ocak 2023